1 sierpnia 2019 mija 75-ta rocznica wybuchu tragicznego w dziejach Polski Powstania Warszawskiego. Powstanie było wymierzone militarnie przeciwko okupantowi niemieckiemu, a politycznie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Dowództwo Armii Krajowej planowało wyzwolić Warszawę przed wkroczeniem Armii Czerwonej by wzmocnić pozycję Rządu RP na Uchodźstwie i objąć stolicę przez prawowite władze Polski Podziemnej.

Armia Czerwona na rozkaz Stalina wstrzymała ofensywę na prawym brzegu Wisły. Pomoc z Zachodu była ograniczona z powodu odległości alianckich baz lotniczych we Włoszech.

Słabo uzbrojone oddziały powstańcze głównie Okręgu Warszawskiego AK prowadziły przez 63 dni bohaterską walkę z przeważającymi siłami wroga, zakończoną kapitulacją 3 października 1944. W trakcie dwumiesięcznych zaciętych walk poległ kwiat polskiej młodzieży z Warszawy. Straty polskie wyniosły ok. 16 tysięcy poległych i zaginionych, ok. 20 tysięcy rannych i 15 tysięcy wziętych do niewoli niemieckiej. Straty ludności cywilnej, która przeżyła piekło, były wielokrotnie większe i wyniosły ponad 150 tysięcy ofiar. Okupant przystąpił do wyburzenia miasta. W gruzach legł dorobek wielu pokoleń, bezcenne zabytki kultury polskiej o ogromnej wartości zarówno materialnej jak i duchowej. Skutki tej tragedii Warszawy i całego pokolenia Polski Walczącej są żywe do dnia dzisiejszego.

Dzisiaj łączymy się w modlitwie za wszystkich, którzy polegli podczas Powstania Warszawskiego, a także za wszystkich tych, którzy je przeżyli, a już od nas odeszli. Niech dobry Bóg przygarnie Ich do swego Królestwa a Matka Najświętsza widniejąca na Ich ryngrafach niech otacza nas swoją przemożną opieką szczególnie w te dni  kiedy Ich wspominamy.

GLORIA VICTIS

CHWAŁA ZWYCIĘŻONYM

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Kolekcja piosenek Armii Krajowej i piosenek o Armii Krajowej

przyg. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK)

https://armiakrajowa.org.pl/tabliczki/piosenki.html