W sobotę, 6 lutego 2021 Pan Prezes Maciej Jabłoński wygłosił kolejny wykład z serii Na Polu Chwały w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 o ppłk Antonim Jabłońskim ,,Zdzisławie”.

Poniżej umieszczamy prezentowany esej oraz prezentację multimedialną. Pliki będą dostępne również w zakładce “Publikacje” na naszej stronie internetowej.